Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podatki

 • 2021-09-21 Podatki
  Podatki

  Podatek minimalny od korporacji - opinia Lewiatana

  W nawiązaniu do opublikowanej nowej wersji projektu ustawy podatkowej wchodzącej w składa tzw. Polskiego Ładu, która nie została poddana konsultacjom społecznym, pomimo wprowadzania do projektu nowych regulacji oraz istotnych zmian, przedstawiamy ocenę propozycji wprowadzenia tzw. podatku minimalnego od korporacji.

 • 2021-09-21 Podatki
  Podatki

  Podatek dochodowy - uwagi Lewiatana do nowelizacji ustaw

  W nawiązaniu do rozpoczynających się prac parlamentarnych nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1532 i 1532-A), przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-09-08 Podatki
  Podatki

  Podatek dochodowy - uwagi Lewiatana do nowelizacji ustaw

  W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji społecznych projektu z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer wykazie prac legislacyjnych UD260), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-09-02 Podatki
  Podatki

  Podatek dochodowy - uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustaw w ramach Polskiego Ładu

  W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2021 r. znak DD3.8200.2.2000 kierujące do konsultacji społecznych projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych UD260), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-08-31 Podatki
  Podatki

  Podatek dochodowy - uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustaw

  W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2021 r. (DD3.8200.2.2000) kierujące do konsultacji społecznych projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych UD260), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-07-30 Podatki
  Podatki

  Ustawa o rachunkowości - uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji

  W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy
  o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (UD154), który dostosowywać ma przepisy krajowe do unijnych regulacji standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania oraz posiadanego już przez część przedsiębiorców doświadczenia w zakresie nowej formy sprawozdawczości, Konfederacja Lewiatan pragnie zwrócić uwagę na wątpliwości dot. potencjalnego rozszerzenia wymogów formatu raportowania ESEF na wszystkie (również śródroczne) sprawozdania.

 • 2021-06-23 Podatki
  Podatki

  Ulga na innowacje - uwagi Lewiatana do nowelizacji ustawy

  W odpowiedzi na prekonsultacje projektu z dnia 15 czerwca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawierającego propozycje ulg wspierających innowacje, przekazujemy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-06-18 Podatki
  Podatki

  Rekomendacje Lewiatana do projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

  W związku z konsultacjami społecznymi projektów z dnia 10 czerwca 2021 r. rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniających rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmieniających rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazujemy rekomendacje Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-06-16 Podatki
  Podatki

  Zgłoszenia celne - stanowisko Lewiatana ws. zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2

  Przedstawione w piśmie uwagi związane są z problemem zamykania procedury specjalnej uszlachetniania czynnego (IPR) w wyniku wprowadzenia zmiany, która skutkuje brakiem możliwości korzystania z IPR podmiotom, które nie są w stanie przedstawić kompletu wymaganych danych na moment dokonywania zgłoszenia celnego zamykającego procedurę specjalną, niemniej dane te posiadają i przedstawiają organom celnym w momencie rozliczenia IPR w formacie xml poprzez RPS (system Rozliczania Procedur Specjalnych).

 • 2021-06-09 Podatki
  Podatki

  Zakres danych w deklaracjach podatkowych - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z 24 maja 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Przejdź do archiwum