Podatek dochodowy - uwagi Lewiatana do nowelizacji ustaw

W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji społecznych projektu z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer wykazie prac legislacyjnych UD260), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/338/228/PP/2021