Rozporządzenie o zmianach w JPK - uwagi Lewiatana

Przekazujemy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 9 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/147/110/PP/2021