Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podatki

 • 2017-03-24 Podatki
  Podatki

  Czy objęcie systemem monitorowania transportu części olejów roślinnych jest uzasadnione?

  Uwagi do projektu z dnia 10 marca 2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów.

 • 2017-02-14 Podatki
  Podatki

  Problematyczna usługa tax free


  Uwagi Konfederacji Lewiatan do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

 • 2017-02-09 Podatki
  Podatki

  System monitorowania drogowego przewozu towarów - uwagi

  Poniżej przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk sejmowy nr 1244).

 • 2017-02-03 Podatki
  Podatki

  Stawki akcyzy dla samochodów osobowych

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym

 • 2016-12-22 Podatki
  Podatki

  Postulaty do projektu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

 • 2016-12-22 Podatki
  Podatki

  Podatek akcyzowy w zależności od pojemności silnika - uwagi

  Uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym, przygotowane przez firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, będącym członkiem Konfederacji Lewiatan.

 • 2016-12-07 Podatki
  Podatki

  Ryzyko zmiany podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości

 • 2016-12-06 Podatki
  Podatki

  Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących podatku dochodowego

  Uwagi:
  - w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [projekt z dnia 2 listopada 2016 r.]
  - w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych [projekt z dnia 2 listopada 2016 r.]
  - w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [projekt z dnia 14 listopada 2016 r.]
  - w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych [projekt z dnia 14 listopada 2016 r.]

 • 2016-11-28 Podatki
  Podatki

  Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 14 listopada 2016 r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy.

 • 2016-11-14 Podatki
  Podatki

  Projekt ustawy o zmianie ustawy podatku od towarów i usług - uwagi

  W związku z toczącymi się pracami parlamentarnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 965) przekazaliśmy propozycję przyjęcia poprawki do projektu ustawy, która umożliwi kontynuowanie prowadzonej działalności podatnikom VAT dokonującym dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, korzystających z zewnętrznego finansowania powiązanego z przeniesieniem ich wierzytelności na inne podmioty. Obecne brzmienie nowelizacji uniemożliwi tego rodzaju zewnętrzne finansowanie, które jest typowe dla wielu sektorów gospodarki i handlu - co jak należy przypuszczać nie było intencją autorów projektu nowelizacji.

Przejdź do archiwum