Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podatki

 • 2016-10-24 Podatki
  Podatki

  Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

  Konfederacja Lewiatan postuluje uproszczenie procedur wynikających z art. 78 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w szczególności dla firm działających w sektorze kosmetycznym, tj. każdorazowego zgłoszenia o planowanym wewnątrzwspólnotowym nabyciu wyrobów akcyzowych do właściwego naczelnika urzędu celnego. W ocenie Konfederacji firmy powinny mieć możliwość składania zbiorczego - rocznego raportu obejmującego ilość nabytego alkoholu całkowicie skażonego.

 • 2016-10-18 Podatki
  Podatki

  Warunki prowadzenia działalności innowacyjnej - proponujemy poprawki

  Poprawka I do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (druk 294).

 • 2016-10-07 Podatki
  Podatki

  Zbyt skomplikowane rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 28 września 2016 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Projekt).

 • 2016-10-04 Podatki
  Podatki

  Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT dla dużych podatników - uwagi do projektu ustawy

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

 • 2016-09-21 Podatki
  Podatki

  Warunki techniczne jakim muszą odpowiadać kasy rejestrujące - uwagi

  Przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

 • 2016-09-20 Podatki
  Podatki

  Opodatkowanie pracownika z tytułu używania pojazdów do celów prywatnych - uwagi

  W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819), przekazaliśmy stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu.

  Jak wynika z przedmiotowego projektu zmian do ustawy o transporcie drogowym oraz uzasadnienia do tego projektu, celem projektodawcy jest uregulowanie na poziomie ustawowym sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy.

 • 2016-08-26 Podatki
  Podatki

  Wzór deklaracji podatkowej o wartości podatku od sprzedaży detalicznej - uwagi

  W ocenie Konfederacji Lewiatan, nie ma uzasadnienia dla wyszczególniania w deklaracji części C.2. - KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PRZYCHÓD i pozycji 13 „kwota wypłacona w danym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług”.

 • 2016-08-12 Podatki
  Podatki

  Projekt zmian w Kodeksie karnym ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej

  Celem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw jest doprowadzenie do sytuacji, w której przestępcze działania obywateli, zmierzające do nielegalnego uzyskania środków finansowych staną się nieopłacalne, a wyjątkowo surowa sankcja karna stanowić będzie walor odstraszający potencjalnych sprawców. Projektowane zmiany są uzupełnieniem szeregu działań podejmowanych przez administrację rządową, służących uszczelnieniu systemu poboru podatków, przeciwdziałaniu wyłudzeniom podatku od towarów i usług i zapewnieniu uczciwej konkurencji wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego.

 • 2016-07-20 Podatki
  Podatki

  Za mało czasu na dostosowanie się do zmian systemowych dot. ordynacji podatkowej

  W związku z wieloma postulatami firm członkowskich, dotyczącymi problemów z terminowym przygotowaniem się do spełnienia obowiązku wynikającego z art. 193a § 1 Ordynacji Podatkowej, przekazujemy postulat wraz z propozycją legislacyjną zmiany terminu wejścia w życie uprawnienia organów podatkowych do żądania przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej określonej strukturze logicznej.

 • 2016-07-15 Podatki
  Podatki

  Zmiany w zwolnieniach z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych - uwagi

  Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 9 maja 2016 r. zmianie mają ulec warunki uzyskania zwolnienia z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych. Aktualny katalog zwolnień od podatku akcyzowego dzieli się zasadniczo na dwie grupy: zwolnienia systemowe oraz zwolnienia związane z celem, na jaki jest zużywany wyrób węglowy.

Przejdź do archiwum