Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podatki

 • 2016-08-12 Podatki
  Podatki

  Projekt zmian w Kodeksie karnym ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej

  Celem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw jest doprowadzenie do sytuacji, w której przestępcze działania obywateli, zmierzające do nielegalnego uzyskania środków finansowych staną się nieopłacalne, a wyjątkowo surowa sankcja karna stanowić będzie walor odstraszający potencjalnych sprawców. Projektowane zmiany są uzupełnieniem szeregu działań podejmowanych przez administrację rządową, służących uszczelnieniu systemu poboru podatków, przeciwdziałaniu wyłudzeniom podatku od towarów i usług i zapewnieniu uczciwej konkurencji wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego.

 • 2016-07-20 Podatki
  Podatki

  Za mało czasu na dostosowanie się do zmian systemowych dot. ordynacji podatkowej

  W związku z wieloma postulatami firm członkowskich, dotyczącymi problemów z terminowym przygotowaniem się do spełnienia obowiązku wynikającego z art. 193a § 1 Ordynacji Podatkowej, przekazujemy postulat wraz z propozycją legislacyjną zmiany terminu wejścia w życie uprawnienia organów podatkowych do żądania przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej określonej strukturze logicznej.

 • 2016-07-15 Podatki
  Podatki

  Zmiany w zwolnieniach z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych - uwagi

  Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 9 maja 2016 r. zmianie mają ulec warunki uzyskania zwolnienia z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych. Aktualny katalog zwolnień od podatku akcyzowego dzieli się zasadniczo na dwie grupy: zwolnienia systemowe oraz zwolnienia związane z celem, na jaki jest zużywany wyrób węglowy.

 • 2016-07-14 Podatki
  Podatki

  Uwagi ws. wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług przekazane do Ministerstwa Finansów

  W nawiązaniu do pisma z dnia 7 lipca 2016 r. znak PT5.8100.2.2016 kierującego do konsultacji społecznych projekt z dnia 4 lipca 2016 r. przekazaliśmy uwagi Panu Leszkowi Skibie, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie.

 • 2016-07-04 Podatki
  Podatki

  Ustawa o podatku do sprzedaży detalicznej - uwagi

 • 2016-06-24 Podatki
  Podatki

  Uwagi do projektu z dnia 16 maja 2016 r. ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

  Zgodnie z uzasadnieniem do Projektu ustawy podatek od sprzedaży detalicznej (dalej Projekt) wprowadzany jest w celu zwiększenia wpływów budżetowych oraz zwiększenia konkurencyjności mikro, małych i średnich sprzedawców detalicznych w stosunku do największych przedsiębiorstw handlowych. Autorzy Projektu uważają bowiem, że „małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią główną siłę napędową wzrostu gospodarczego i innowacji". Realizacji założonych celów służyć mają progresywne stawki podatku od sprzedaży detalicznej.

 • 2016-06-23 Podatki
  Podatki

  Uwagi do projektu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

 • 2016-06-16 Podatki
  Podatki

  Uwagi do projektu z dnia 31 maja 2016 r. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

  W ocenie Konfederacji Lewiatan wprowadzenie generalnej zasady (bo nie dotyczy to wszystkich przypadków decyzji pierwszoinstancyjnych, ale zasadniczo wydanych w efekcie przeprowadzonej kontroli) rozpatrywania odwołania od decyzji przez organ, który ją wydał, prowadzi do znaczącego pogorszenia prawa podatnika do ponownej, niezależnej od pierwszej instancji, oceny sprawy.

 • 2016-06-08 Podatki
  Podatki

  Uwagi do projektu z dnia 16 maja 2016 r. ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

  Zgodnie z uzasadnieniem do Projektu ustawy podatek od sprzedaży detalicznej (dalej Projekt) wprowadzany jest w celu zwiększenia wpływów budżetowych oraz zwiększenia konkurencyjności mikro, małych i średnich sprzedawców detalicznych w stosunku do największych przedsiębiorstw handlowych. Autorzy Projektu uważają bowiem, że „małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią główną siłę napędową wzrostu gospodarczego i innowacji". Realizacji założonych celów służyć mają progresywne stawki podatku od sprzedaży detalicznej.

 • 2016-06-07 Podatki
  Podatki

  Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

  Z dniem 1 maja 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) oraz przepisy wykonawcze i delegowane do Kodeksu mające na celu ułatwienie handlu z krajami trzecimi. Nowe przepisy wprowadziły odpowiedzialność solidarną za dług celny w przypadku odprawy celnej z zastosowaniem procedury uproszczonej.

Przejdź do archiwum