Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podatki

 • 2015-01-22 Podatki
  Podatki

  Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

  Konfederacja Lewiatan od dawna wskazuje, że skomplikowane przepisy podatkowe w połączeniu z brakiem zaufania i współpracy ze strony administracji podatkowej zniechęcają do prowadzenia działalności gospodarczej.

 • 2014-11-24 Podatki
  Podatki

  Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych

  Treść opinii przesłanej do Janusza Cichonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

 • 2014-11-05 Podatki
  Podatki

  Wadliwe opodatkowanie użytkowania aut służbowych

  Przepisy uchwalone przez Sejm, a dotyczące opodatkowania użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych nie są pozbawione wad, ponieważ obejmują wyłącznie świadczenia nieodpłatne. Pominięto sytuację, w której pracownik, może użytkować auto również odpłatnie lub częściowo odpłatnie - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2014-10-22 Podatki
  Podatki

  Ordynacja podatkowa - list do premier Kopacz

  Z zadowoleniem i nadzieją przyjęliśmy wiadomość, że problem obowiązującego w Polsce prawa podatkowego, jako bariery dla wzrostu przedsiębiorczości dostrzegła również Pani Premier i zobowiązała właściwych ministrów do niezwłocznego przedstawienia założeń nowego prawa gospodarczego oraz nowej ordynacji podatkowej. Projekty te mają uwzględniać oczekiwania przedsiębiorców oraz służyć rozwojowi przedsiębiorczości i gospodarki.

 • 2014-10-17 Podatki
  Podatki

  Ordynacja podatkowa - uwagi

  Treść listu do Ministra Finansów

  W dniu 26 września 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 września 2014 r.

 • 2014-10-17 Podatki
  Podatki

  Niekonstytucyjna klauzula obejścia prawa

  Zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadzają bardzo groźną dla podatników klauzulę obejścia prawa, która może mieć negatywny wpływ na finanse przedsiębiorstw i gospodarkę. W piśmie do ministra finansów Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę na niekonstytucyjność proponowanych przepisów.

 • 2014-10-15 Podatki
  Podatki

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

  Celem ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw jest usprawnienie procesów wymiany informacji między administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, innymi podmiotami obowiązanymi do składania informacji o dochodach osób fizycznych oraz podatnikami i płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

 • 2014-10-14 Podatki
  Podatki

  Deklaracje elektroniczne z dłuższym vacatio legis

  Konfederacja Lewiatan apeluje do senatorów o wydłużenie do końca 2015 roku vacatio legis dla nowych przepisów, które wprowadzą dla określonych podmiotów obowiązek składania deklaracji podatkowych wyłączenie w wersji elektronicznej.

 • 2014-10-07 Podatki
  Podatki

  Rządowa nowelizacja Ordynacji podatkowej sprzeczna z expose premier Ewy Kopacz

  Zmiany w Ordynacji wprowadzają narzędzia, które posłużą do ścigania podatników oraz wpłyną na zwiększenie obciążeń podatkowych. To najgorsze przepisy ostatnich lat, bowiem z jednej strony wprowadzają bardzo groźną dla podatników klauzulę obejścia prawa oraz ograniczają prawo do uzyskiwania interpretacji indywidualnych, z drugiej natomiast charakteryzują się ogólnikowością, brakiem precyzji i wyjątkową restrykcyjnością. Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, mogą mieć one negatywny wpływ na finanse przedsiębiorstw i gospodarkę.

   

 • 2014-09-25 Podatki
  Podatki

  Uzupełnienie opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

  W projekcie ustawy przewidziano wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w obrocie telefonami komórkowymi (w tym smartfonami), w transakcjach zawieranych pomiędzy podatnikami VAT. Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na tym, że dokonujący dostawy towarów nie rozlicza od sprzedaży należnego podatku VAT. Sprzedaż jest dokonywana w cenach netto. Podatek należny jest rozliczany przez nabywcę towarów. Podatek należny stanowi dla nabywcy jednocześnie podatek naliczony podlegający odliczeniu.

Przejdź do archiwum