Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podatki

 • 2014-09-24 Podatki
  Podatki

  Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

  Przekazany do konsultacji społecznych projekt założeń nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zawiera rozwiązania bardzo istotne z punktu widzenia przedsiębiorców. Zmiany mają na celu uszczelnienie systemu rozliczeń podatku VAT, ze względu na rosnącą skalę wyłudzeń tego podatku i coraz większe straty budżetu Państwa.

 • 2014-09-24 Podatki
  Podatki

  Opinia do projektu założeń z dnia 20 sierpnia 2014 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

  Jednym z podstawowych celów jakie stawia przed sobą Konfederacja Lewiatan jest wypracowywanie i popieranie zmian w przepisach prawnych mających na celu ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zniesienie barier ograniczających rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

 • 2014-08-22 Podatki
  Podatki

  Opinia - projekt zmiany ustawy Ordynacja podatkowa

  Zasadnicze uwagi do projektu z dnia 9 lipca 2014 r. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw przekazaliśmy w piśmie z dnia 4 sierpnia br. Niemniej wnikliwa analiza projektu pozwoliła zidentyfikować kolejne wady, niespójności i niekompletności proponowanych zmian.

 • 2014-08-12 Podatki
  Podatki

  Zwolnienia wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

  Opinia do projektu z dnia 22 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

 • 2014-08-07 Podatki
  Podatki

  Opinia dot. zmiany ustawy Ordynacja podatkowa

  Projektodawca, uzasadniając projekt ustawy, wskazał, że podstawowym celem nowelizacji Ordynacji podatkowej jest stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i uproszczą procedury podatkowe. Równocześnie, zasadniczą i także długo zapowiadaną w przestrzeni publicznej, zmianą zaproponowaną w niniejszym projekcie ustawy jest wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

 • 2014-08-06 Podatki
  Podatki

  Zmiana ordynacji podatkowej mocno uderzy w przedsiębiorców

  Wprowadzenie tzw. klauzuli obejścia prawa, wygaszanie interpretacji indywidualnych poprzez interpretację ogólną, poszerzenie uprawnień Ministra Finansów i niebezpieczeństwo „korygowania" niekorzystnych dla fiskusa orzeczeń sądu w sprawach indywidualnych - to główne zastrzeżenia Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan do projektu zmiany ustawy o ordynacji podatkowej.

 • 2014-07-14 Podatki
  Podatki

  Raport Najwyższej Izby Kontroli „Przestrzeganie Praw Podatników przez Wybrane Urzędy Skarbowe i Izby Skarbowe”

  Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę prowadzoną w Ministerstwie Finansów i podległym mu Izbom i Urzędom Skarbowym. Jej celem była ocena przestrzegania praw podatników wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa oraz z innych przepisów prawa.

 • 2014-07-11 Podatki
  Podatki

  Nowelizacja ustawy o VAT ograniczy wyłudzenia

  Przekazany do konsultacji społecznych projekt założeń nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zawiera rozwiązania bardzo istotne z punktu widzenia przedsiębiorców. Zmiany mają na celu uszczelnienie systemu rozliczeń podatku VAT, ze względu na rosnącą skalę wyłudzeń tego podatku i coraz większe straty budżetu Państwa.

 • 2014-07-08 Podatki
  Podatki

  Przepisy o opodatkowaniu nieodpłatnych świadczeń zgodne z Konstytucją

  Przepisy o opodatkowaniu dochodu pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń, np. udziału w imprezie integracyjnej, czy dodatkowego ubezpieczenia są zgodne z Konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny,

 • 2014-07-07 Podatki
  Podatki

  Lewiatan o propozycji wprowadzenia tzw. listu ostrzegawczego

  Wysyłanie tzw. listów ostrzegawczych nie wpłynie w żaden sposób na poprawę przestrzegania przepisów podatkowych przez nieuczciwych podatników, nie ograniczy wielkości wyłudzeń podatkowych, oraz nie wpłynie na lepszą ściągalność i wykrywalność przestępstw. Pogorszy natomiast sytuację prawno-podatkową uczciwych firm, prowadzących działalność w dobrej wierze i nie działających w celu popełnienia przestępstwa - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Przejdź do archiwum