Ceny transferowe - uwagi Konfederacji Lewiatan do struktury logicznej informacji


W schemie TP-R nie ma możliwości wskazania podmiotu, dla którego jest sporządzana informacja o cenach transferowych, a który zawiera zarówno transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy CIT (zgodnie z art. 11t ust. 1 pkt 2 ustawy) jak i transakcje kontrolowane niekorzystające ze zwolnienia
z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy (zgodnie z art. 11t ust. 1 pkt 1 ustawy).

W schemie nie uwzględniono kombinacji takich transakcji. Wskazano jedynie następujący wybór (oznaczenia ZK01, ZK02):

  • podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, zawierał transakcje kontrolowane niekorzystające ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy (zgodnie z art. 11t ust. 1 pkt 1 ustawy) - ZK01;
  • podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, zawierał wyłącznie transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy (zgodnie z art. 11t ust. 1 pkt 2 ustawy) - ZK02

Należy doprecyzować, że ZK01 dotyczy również sytuacji gdy podmiot dokonywał transakcji niekorzystających jak i korzystających ze zwolnienia z art. 11n.

Pobierz stanowisko >>


Konfederacja Lewiatan, KL/84/39/PP/2019