Interpretacja ogólna ws. stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów - uwagi Lewiatana do projektu

W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji podatkowych w zakresie projektu interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy z tytułu rozporządzania prawami autorskimi, Konfederacja Lewiatan przekazała swoje uwagi. 

Zakres uwag:

1. Zakres podmiotowy interpretacji ogólnej
2. Zakres przedmiotowy interpretacji ogólnej
3. Zasady dokumentowania utworów
4. Zasady ustalania wynagrodzenia autorskiego
5. 50% koszty do wynagrodzeń w miesiącach nieobecności

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/31/12/PP/2018