Obowiązek raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR) - uwagi Lewiatana do objaśnień podatkowych dot. przepisów

W nawiązaniu do opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów objaśnień podatkowych dotyczących przepisów o obowiązku raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR) oraz uwzględniając deklarację otwartości Ministerstwa Finansów na modyfikację i uzupełnianie przedstawionych objaśnień, Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi z prośbą o odniesienie się do nich w objaśnieniach.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/123/57/PP/2019