Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

Konfederacja Lewiatan przedstawiła opinię do projektu z dnia 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/442/217/PP/2018