Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Pobierz pismo przewodnie >>

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/434/212/PP/2018