Przepisy o obowiązku raportowania schematów podatkowych - stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu objaśnień

W nawiązaniu do opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów projektu objaśnień dotyczących przepisów o obowiązku raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR), Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje uwagi.

Zakres uwag:

1. Str. 8, punkt 1.3.3. „Pierwsza czynność oraz odrębne traktowanie schematu podatkowego"
2. Str. 11-12, pkt 2.1. „Schemat podatkowy"
3. Str. 42-43, pkt 4.2.2. „Obowiązki informacyjne korzystającego, który nie zwolnił promotora
z prawnie chronionej tajemnicy zawodowej"
4. Str. 51-52, pkt 5. „Cechy rozpoznawcze"

 

Pobierz stanowisko >>  

 

Konfederacja Lewiatan, KL/9/4/PP/2019