Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania - stanowisko Lewiatana do projektu ustawy

Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje uwagi do ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/150/70/PP/2019