Uzupełnienie opinii Konfederacji Lewiatan z dnia 12 grudnia 2018 r. znak KL/430/210/2170/PP/2018 do projektu z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa

Konfederacja Lewiatan przedstawiła uzupełnienie opinii z dnia 12 grudnia 2018 r. znak KL/430/210/2170/PP/2018 do projektu z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa.

Pobierz stanowisko >> 

Konfederacja Lewiatan, KL/443/218/PP/2018