Opinia KL do projektu z dnia 20 listopada 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Konfederacja Lewiatan przedstawiła opinię do projektu z dnia 20 listopada 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/414/200/PP/2018