Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 15 listopada 2018 r. ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (UD 457)

Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do projektu z dnia 15 listopada 2018 r. ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (UD 457).

 

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/410/196/2269/PP/2018