Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 5 listopada 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do projektu z dnia 5 listopada 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/411/197/2210/PP/2018