Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa

Konfederacja Lewiatan przedstawiła opinię do projektu z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/430/210/2170/PP/2018