Opinia Konfederacji Lewiatan do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki 1028, druk sejmowy 3015)

Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje uwagi do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki 1028, druk sejmowy 3015).

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/417/203/PP/2018