Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 6 sierpnia 2018 r. ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika

Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje stanowisko odnośnie projektu z dnia 6 sierpnia 2018 r. ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/356/163/PP/2018