Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 2937)

Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 2937).

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/385/185/AZ/2018