Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/431/211/2350/DG/2018