Uwagi KL do projektu z dnia 19 listopada 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o cenach transferowych oraz sposobu jej wypełniania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje uwagi do projektu z dnia 19 listopada 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o cenach transferowych oraz sposobu jej wypełniania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/415/201/2280/PP/2018