Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 10 października 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do projekt z dnia 10 października 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/374/176/PP/2018