System elektroenergetyczny - uwagi Lewiatana dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 2.08.2021 r. (nr w wykazie prac Ministra Klimatu i Środowiska – 642), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Pobierz pełną treść >>
Załącznik >>

Konfederacja Lewiatan, KL/332/233/DZS/2021