Analiza i uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Przedstawiamy analizę i uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan