Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UD107) oraz do propozycji zmiany definicji hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii

Przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UD107) oraz do propozycji zmiany definicji hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii.

Pobierz pełną treść stanowiska >>

Pobierz dodatkowe stanowisko >>

Pobierz listę uwag do projektu >>

Konfederacja Lewiatan, KL/396/280/DG/2020 i KL/398/282/DG/2020