Pismo dot. treści ust. 4a art. 9c projektu ustawy prawo energetyczne

Przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu ustawy prawo energetyczne.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/533/369/DZS/2020