Stanowisko - nowe prawo zamówień publicznych

W związku z nowym prawem zamówień publicznych, które wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.,
w przedstawiamy propozycję Konfederacji Lewiatan dotyczącą wykreślenia jednej z przesłanek wykluczenia z zamówienia publicznego na okres 3 lat – zawarcia układu z wierzycielami.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/534/370/KK/2020