Stanowisko do koncepcji Kodeksu Usług Cyfrowych (Digital Services Act and Digital Markets Act)

W związku z planowany posiedzeniem połączonych sejmowych Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności
i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej, w trakcie którego zaopatrzeniu poddana zostanie informacja Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska w sprawie prac nad Kodeksem Usług Cyfrowych (DSA), ze szczególnym uwzględnieniem ponownego otwarcia dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego (2000/31/WE) oraz znaczenia tych regulacji dla rozwoju polskiego sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko do koncepcji Kodeksu.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/536/372/AM/2020