Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie recept

W odpowiedzi na pismo z  dnia 17 listopada 2020 r., znak: PLO.0210.3.2020.PR, w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w  sprawie recept, w załączeniu przesyłam uwagi Konfederacji Lewiatan.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/561/403/1761/KO/2020