Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 października br. (UC 43)

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 października br. (UC 43), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/545/389/DZS/2020