Stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych

W związku z konsultacjami publicznymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (UD52), Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko.

Pobierz pełną treść > >

Konfederacja Lewiatan, KL/64/43/AZ/2021