Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

Przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/32/23/ML/2021