Stanowisko do druku nr 382

W nawiązaniu do rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Konfederacja Lewiatan przekazuje propozycje poprawek do ww. ustawy.

Poberz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/279/197/AG/2020