Stanowisko do druku sejmowego nr 382

W związku z planowanym w dniu jutrzejszym przez Sejm RP pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do projektu ustawy.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/275/195/AM/2020