Stanowisko do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

W nawiązaniu do przekazanego do Sejmu projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (druk nr 238), przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan, wraz z propozycjami poprawek
do ww. ustawy.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/265/186/AG/2020