Stanowisko KL do Komunikatu KE w sprawie MŚP

W związku z prowadzonymi obecnie konsultacjami w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy - COM(2020) 103 final, Konfederacja Lewiatan, przedstawia swoje stanowisko.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/253/177/ED/2020