Stanowisko ZPPE do druku nr 382

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 382), przedstawiamy stanowisko Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki, członka Konfederacji Lewiatan.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/268/189/DG/2020