Procesy rynku energii - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii z dnia 21.06.2021 r. (nr w wykazie prac Ministra Klimatu i Środowiska - 603), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Pobierz pełną treść >>

Załącznik >>

Konfederacja Lewiatan, KL/289/208/DZS/2021