Rolnictwo ekologiczne - uwagi Lewiatana do projektu ustawy

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 28 maja 2021 r., przekazujemy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Pobierz pełną treść >>

Uwagi >>

Konfederacja Lewiatan, KL/258/188 /DZS/2021