Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo branżowe

 • 2021-05-18 Farmacja
  Farmacja

  Recepty - stanowisko Lewiatana ws. zmiany rozporządzenia

  W związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko wobec  zaproponowanych rozwiązań. W naszej opinii Projekt wymaga w doprecyzowania.

 • 2021-04-22 Prawo branżowe

  Zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych - uwagi Lewiatana do projektu ustawy

  Konfederacja Lewiatan będzie wspierała wszelkie inicjatywy, które mają na celu zapewnić ochronę przed chorobami zakaźnymi. Doceniamy intencję stworzenia regulacji dotyczącej Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych i pozytywnie odnosimy się do głównego celu projektu. Uważamy jednak, że wprowadzone w nim zmiany są niewystarczające, a przewidziane regulacje dalece krzywdzące dla podmiotów funkcjonujących na krajowym rynku farmaceutycznym.

 • 2021-04-22 Apteki
  Apteki

  Zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych - uwagi Lewiatana do projektu ustawy

  Konfederacja Lewiatan będzie wspierała wszelkie inicjatywy, które mają na celu zapewnić ochronę przed chorobami zakaźnymi. Doceniamy intencję stworzenia regulacji dotyczącej Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych i pozytywnie odnosimy się do głównego celu projektu. Uważamy jednak, że wprowadzone w nim zmiany są niewystarczające, a przewidziane regulacje dalece krzywdzące dla podmiotów funkcjonujących na krajowym rynku farmaceutycznym.

 • 2021-04-22 Farmacja
  Farmacja

  Zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych - uwagi Lewiatana do projektu ustawy

  Konfederacja Lewiatan będzie wspierała wszelkie inicjatywy, które mają na celu zapewnić ochronę przed chorobami zakaźnymi. Doceniamy intencję stworzenia regulacji dotyczącej Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych i pozytywnie odnosimy się do głównego celu projektu. Uważamy jednak, że wprowadzone w nim zmiany są niewystarczające, a przewidziane regulacje dalece krzywdzące dla podmiotów funkcjonujących na krajowym rynku farmaceutycznym.

 • 2021-04-09 Prawo branżowe

  Rozporządzenie o podmiotach uprawnionych do zakupu leków w hurtowniach farmaceutycznych - stanowisko Lewiatana

  W związku z opublikowaniem na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko w sprawie zaproponowanych rozwiązań.

 • 2021-04-06 Prawo branżowe

  Deklaracje o przeniesieniu środków z OFE do ZUS - uwagi Lewiatana

  W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie deklaracji członka otwartego funduszu emerytalnego o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko. 

 • 2021-04-02 Prawo branżowe

  Prośba o zorganizowanie spotkania z pracodawcami ws. Narodowego Programu Szczepień

  Informacja o rozszerzeniu liczby punktów szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, poszerzeniu kadry wykonującej szczepienia i uwzględnieniu w systemie szczepień zakładów pracy, została przyjęta bardzo pozytywnie przez środowisko pracodawców. Udział pracodawców istotnie przyczyni się do odciążenia systemu podstawowej opieki zdrowotnej. Konfederacja Lewiatan zwraca się z prośbą o zorganizowanie spotkania przedstawicieli zespołu kierowanego przez ministra Michała Dworczyka z pracodawcami w celu omówienia aspektów organizacyjnych tego procesu.

 • 2021-04-02 Prawo branżowe

  Zasady wyłaniania wójewódzkich inspektorów farmaceutycznych - propozycje Lewiatana

  W związku z pismem dotyczącym projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, pragniemy wyrazić swoje poparcie dla zaproponowanych w nim rozwiązań. Dotyczy to w szczególności usunięcia ze składu komisji konkursowej powoływanej w postępowaniu konkursowym przy wyłanianiu kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego przedstawiciela Naczelnej Rady Aptekarskiej.

 • 2021-04-02 Prawo branżowe

  Zasady rozliczania zaopatrzenia w ciepło - uwagi Lewiatana

  W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (nr 508 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), przekazujemy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-03-30 Prawo branżowe

  Wzmacniacze sygnału radiowego - propozycje Lewiatana do rozporządzenia o urządzeniach radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych

  W nawiązaniu do zaproszenia do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (WPL MC poz. 169), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do projektu.

Przejdź do archiwum