Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo branżowe

 • 2013-12-09 Tytoń
  Tytoń

  Apel do rządu w sprawie papierosów mentolowych

  Negocjacje między Radą i Parlamentem Europejskim w sprawie dyrektywy tytoniowej wskazują, że istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia zakazu sprzedaży papierosów mentolowych wcześniej niż za osiem lat. Konfederacja Lewiatan apeluje do rządu i naszych europosłów o podjęcie działań zmierzających do przeforsowania zmian korzystnych dla polskiej gospodarki.

 • 2013-12-02 Energetyka
  Energetyka

  Rada ds. Gazu Konfederacji Lewiatan o liberalizacji rynku

  Efektywna zmiana struktury rynku gazu wymaga rozdzielenia w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG działalności hurtowej od detalicznej i przeniesienie tej ostatniej do nowej spółki obrotu detalicznego - uważa Rada ds. Gazu Konfederacji Lewiatan.

 • 2013-11-22 Tworzywa sztuczne
  Tworzywa sztuczne

  Stanowisko Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych w sprawie wniosku Komisji Europejskiej odnośnie lekkich torebek foliowych na zakupy

 • 2013-11-12 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Czy pacjenci powinni mieć prawo dopłacać do ponadstandardowego leczenia?

  O kwestii dopłat do usług medycznych, by pacjent miał prawo do wolnego wyboru standardu leczenia, dyskutowali uczestnicy spotkania zorganizowanego we wtorek przez Konfederację Lewiatan.

 • 2013-11-08 Banki i finanse
  Banki i finanse

  Pracodawcy krytycznie o zmianach w ustawie o BFG

  15 listopada br. w Ministerstwie Finansów odbędzie się druga konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, uporządkowanej likwidacji banków oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W obecnym kształcie nie zapewnia on przedsiębiorcom w wystarczającym stopniu gwarancji procesowych - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2013-11-06 Ubezpieczenia
  Ubezpieczenia

  Opinia Lewiatana o propozycjach zmian w OFE

  Zgodnie z artykułem 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych w brzmieniu:

  „1. Do dnia 31 lipca 2014 r. jest zabroniona reklama zawierająca informacje o otwartych funduszach emerytalnych lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do otwartych funduszy emerytalnych.
  2. Za reklamę nie uważa się zamieszczania na stronie internetowej otwartego funduszu emerytalnego informacji, o których mowa w art. 191 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
  3. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 1 organ nadzoru, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje powszechnemu towarzystwu emerytalnemu lub podmiotowi działającemu na rzecz powszechnego towarzystwa emerytalnego lub otwartego funduszu emerytalnego zaprzestanie tego naruszenia i nakłada na powszechne towarzystwo emerytalne lub podmiot działający na rzecz tego towarzystwa lub tego funduszu karę pieniężną w wysokości od 1 000 000 zł do 3 000 000 zł.
  4. Decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności."

  Konfederacja Lewiatan zmuszona była do usunięcia tej informacji.

 • 2013-10-30 Apteki
  Apteki

  Lewiatan złożył skargi do Komisji Europejskiej ws. zakazu reklamy aptek

  Chodzi o zakaz reklamy aptek, który znalazł się w ustawie refundacyjnej obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku, a w sprawie którego rząd nie przewiduje zmian w trakcie prac nad kolejną nowelizacją zapisów ustawy.

 • 2013-10-28 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Nowe zarządzenie prezesa NFZ zaszkodzi firmom medycznym

  Konfederacja Lewiatan z niepokojem śledzi prace nad projektem zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącym określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na 2014 rok i lata następne.

 • 2013-10-25 Energetyka
  Energetyka

  Ustawa krajobrazowa może zahamować inwestycje

  Prezydencki projekt ustawy o ochronie krajobrazu może zahamować rozwój niektórych sektorów naszej gospodarki (np. energetyki, telekomunikacji oraz reklamy zewnętrznej), a także doprowadzić do ograniczenia kompetencji gmin w zakresie decydowania o powstających na jej terenie inwestycjach - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2013-10-10 Apteki
  Apteki

  Okrągły stół farmaceutów i właścicieli aptek bez przedstawicieli NIA

  Na okrągły stół farmaceutów, właścicieli aptek, organizacji pacjenckich i ekspertów oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia nie przybyli reprezentanci Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Przejdź do archiwum