Postulaty dotyczące eliminacji barier na rynku aptecznym

Raport zawiera szczegółowy opis szkodliwych barier, które utrudniają aptekom oferowanie szerokiego zakresu i wysokiej jakości usług farmaceutycznych, swobodę komunikacji z pacjentem, zapewnienie dostępności produktów i prowadzenie działalności aptecznej w warunkach uczciwej konkurencji. Raport zawiera także wskazówki działań, które usprawnią i wzbogacą system opieki zdrowotnej nad pacjentem, jej jakość, a przez to także poziom zadowolenia pacjenta z oferowanych mu usług.

Pobierz raport.