Prawo farmaceutyczne - negatywna ocena zmian

W związku z ponownym przekazaniem do procedowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126), Konfederacja Lewiatan podtrzymuje swoje dotychczasowe negatywne stanowisko w sprawie kształtu zmian na rynku aptecznym proponowanym w przedłożeniu poselskim.

W opinii Konfederacji Lewiatan zmiany na rynku farmaceutycznym nie mogą prowadzić do jego całkowitego zamknięcia i wyłączenia wszystkich obecnie funkcjonujących zasad.

Tak, jak wskazywaliśmy już wielokrotnie kwestia profesjonalności usług aptecznych istnieje od zawsze. W przepisach jest bowiem obowiązek posiadania kierownika apteki, którym może być wyłącznie farmaceuta posiadający odpowiednie doświadczenie.

Jeżeli istnieje jakikolwiek problem związany z funkcją kierownika apteki proponujemy wprowadzenie do ustawy przepisu, który wzmocni jego rolę (analogiczny do już istniejących przepisów w zakresie Osoby Wykwalifikowanej czy Osoby Odpowiedzialnej).

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7 Prawa farmaceutycznego do obowiązków wytwórcy lub importera produktów leczniczych należy m.in. umożliwianie Osobie Wykwalifikowanej wykonywania obowiązków, w tym podejmowania niezależnych decyzji w ramach uprawnień wynikających z ustawy.

Natomiast na hurtowniku ciąży obowiązek zatrudnienia Osoby Odpowiedzialnej i nadanie jej uprawnień decyzyjnych niezbędnych do wykonywania jej obowiązków (zgodnie z rozdziałem 2 pkt 2.2 ppkt 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej).

W naszej ocenie wprowadzenie ograniczeń w zakresie podmiotowych (wyłącznego prawa otwierania aptek przez farmaceutów) i terytorialnych (demograficznych i geograficznych) w żaden sposób nie wpłynie na poprawę kondycji mikro-przedsiębiorców. Ponadto zaproponowane rozwiązania nie mają charakteru pro-pacjenckiego, a jedynie próbują (i to w sposób niewłaściwy) zagwarantować funkcjonowanie wybranych przedsiębiorców.

Uwzględniając powyższe argumenty Konfederacja Lewiatan podtrzymuje swoją negatywną ocenę wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126) i apeluje o pogłębioną dyskusję nad kształtem rynku aptekarskiego z zachowaniem równowagi pomiędzy wszystkimi przedsiębiorcami działającymi w tym obszarze.

 

KL/152/DB/2017