Recepty - opinia Lewiatana do projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 czerwca 2019 r. znak EZP.0212.2.2019.MG, kierujące do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 05 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept, Lewiatan przekazał swoje uwagi.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/224/109/AG/2019