Poziom istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego - stanowisko Lewiatana dot. projektu rozporządzenia Ministra Finansów

Mając na uwadze przedłożony do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie poziomu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego (numer z wykazu 936) Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko w przedmiocie ww. projektu rozporządzenia.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/190/92/AZ/2019