Urządzenia transportu bliskiego - uwagi Lewiatana do rozporządzenia

Konfederacja Lewiatan chciałaby zwrócić uwagę na istotne problemy z praktycznym stosowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r. poz. 2176) - dalej „rozporządzenie UTB".

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/198/95/DG/2019